Erhverv

For den professionelle samarbejdspartner tilbydes et sæt af forskellige ydelser:

Bygherrerådgivning
Din samarbejdspartner og rådgiver før, under og efter byggeforløbet. Med en selvstændig rådgiver der varetager bygherres interesser, sikrer du et uvildigt fokus på bygbarhed, byggeproces og økonomi.

Projektgranskning
Få foretaget en grundig og gennemarbejdet granskning af projektmaterialet inden byggeprocessen påbegyndes, så muligheder for tvivl om uenighed mindskes senere i processen. Granskningen tager afsæt i en entreprenørtilgang til byggeprocessen.

Projekteringsledelse
Få styr på aftalerne med rådgiverne og etabler egen ledelse af projekteringsforløbet med fokus på bygherres ønsker og behov.

Projekt- og byggeledelse
Projekt- og byggeledelse tilbydes som:

  • del af en eksisterende organisation, enten som overordnet projektleder eller som byggeleder med fokus på et delområde
  • periodevis mandskabssupport for at kunne komme i mål til en given deadline
  • selvstændig projektledelse og styring af en byggesag

I alle scenarier er fokus som bygherres mand, at få skabt det bedst mulige byggeri ud fra de givne rammer, herunder også anbefalinger i forhold til den fremtidige drift, så byggeriet på sigt også vil have den bedste økonomi.

Sikkerhedskoordinering
Som bygherre er sikkerheden på byggepladsen dit ansvar. En sikker byggeplads er ydermere med til at skabe rammerne for et godt byggeri. En selvstændig og proaktiv styring af sikkerheden på byggepladsen er med til at sikre et trygt byggeforløb for alle involverede parter.