DSC-Byg

Byggerådgivning for private og erhverv.

Til den private bygherre tilbydes hjælp i forbindelse med dit byggeprojekt.
DSC-Byg kan eksempelvis hjælpe med byggeansøgning, når du skal bygge nyt eller til-/ombygning på dit eksisterende hus. Der kan læses nærmere om de forskellige ydelser under fanen Privat.

Til erhverv tilbydes et større udvalg af forskellige ydelser i forbindelse med det erhvervsmæssige byggeri. Læs mere herom under fanen Erhverv.

Privat

Som privat person kan byggelovgivning være svært at gennemskue og det at lave en byggeansøgning kan være en uoverskuelig proces. Når håndværkerne er igang kan det være svært at vide om tingene bliver udført korrekt.

Med en erfaren byggerådgiver ved din side, får du hjælp til at sikre dig, at du opfylder gældende krav til dit byggeri, og at dit byggeri bliver udført efter gældende forskrifter. Målet er at du får et byggeri, som du kan være glad for i mange år frem.

DSC-Byg kan hjælpe dig med:

  • Byggeansøgning (evt. inkl. nødvendige tegninger)
  • Lovliggørelse af eksisterende byggeri
  • Byggesagkyndigt tilsyn i forbindelse med dit byggeri
  • Køberrådgivning i forbindelse med huskøb
  • Uvildig byggeteknisk gennemgang i forbindelse med forsikringssager
  • Et solidt netværk af dygtige håndværksmestre
  • Indkøb af håndværkerydelser (entrering)

Erhverv

For den professionelle samarbejdspartner tilbydes et sæt af forskellige ydelser:

Bygherrerådgivning
Din samarbejdspartner og rådgiver før, under og efter byggeforløbet. Med en selvstændig rådgiver der varetager bygherres interesser, sikrer du et uvildigt fokus på bygbarhed, byggeproces og økonomi.

Projektgranskning
Få foretaget en grundig og gennemarbejdet granskning af projektmaterialet inden byggeprocessen påbegyndes, så muligheder for tvivl om uenighed mindskes senere i processen. Granskningen tager afsæt i en entreprenørtilgang til byggeprocessen.

Projekteringsledelse
Få styr på aftalerne med rådgiverne og etabler egen ledelse af projekteringsforløbet med fokus på bygherres ønsker og behov.

Projekt- og byggeledelse
Projekt- og byggeledelse tilbydes som:

  • del af en eksisterende organisation, enten som overordnet projektleder eller som byggeleder med fokus på et delområde
  • periodevis mandskabssupport for at kunne komme i mål til en given deadline
  • selvstændig projektledelse og styring af en byggesag

I alle scenarier er fokus som bygherres mand, at få skabt det bedst mulige byggeri ud fra de givne rammer, herunder også anbefalinger i forhold til den fremtidige drift, så byggeriet på sigt også vil have den bedste økonomi.

Sikkerhedskoordinering
Som bygherre er sikkerheden på byggepladsen dit ansvar. En sikker byggeplads er ydermere med til at skabe rammerne for et godt byggeri. En selvstændig og proaktiv styring af sikkerheden på byggepladsen er med til at sikre et trygt byggeforløb for alle involverede parter.

3D scanning
Få scannet og opmålt dine bygninger hurtig og enkelt med en 3D scanning. Scanning tilbydes som Matterport scanning, der giver videre mulighed for 3D modellering af eksisterende bygninger.
3D modellerne med Matterport teknologien er et særdeles godt og retvisende juridisk supplement til både de større og mindre byggeprojekter, idet man nemt og simpelt kan navigere rundt i den fotorealistiske 3D model. Det er en nem måde at sikre asbuilt materiale på.

Baggrund

Bag DSC-Byg finder du bygningsingeniør Dennis Stentebjerg-Czuba.

Jeg har mange års erfaring fra byggebranchen, som både entreprenør og rådgiver, fra bl.a. MT Højgaard og Cowi. Med udgangspunkt i Sakskøbing arbejder jeg på Lolland, Falster, Møn og Sjælland inkl. København og omegn.

Med et indgående kendskab til både teori og praktisk udførelse, kan du få den hjælp, som sikrer dit byggeri kommer godt igang og sikkert i mål.

De mange års erfaring med byggeri af forskellig størrelse, samt et godt netværk gør, at den rådgivning jeg giver i DSC-Byg, tager udgangspunkt i solidt kendskab til lovgivning og myndighedsbehandling samt et indgående kendskab til byggeprocessen, så du undgår ubehagelige overraskelser midt i byggeprocessen.

For yderligere om min erhvervserfaring kan CV og referenceliste downloades her:
CV – Dennis Stentebjerg-Czuba

DSC referenceliste

Kontakt

DSC ApS

Thorsensvej 16
4990 Sakskøbing

mobil. 23305256

mail. dsc@dsc-con.dk

CVR. 38855077